Tellimustingimused

Tellimustingimused

 

Üldised tellimistingimused kehtivad Trasser OÜ (edaspidi nimetatud Rohepakend) Rohepakend.ee e-poes (edaspidi nimetatud E-pood) asuvate toodete tellimiskeskkonna vahendusel tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

 

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Rohepakendi vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid.

 

Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuse ning kehtivate e-poe toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Rohepakendi kodulehel.

 

 

 

Toodete tellimise kord

Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Rohepakendi e-poe kasutajaks. Tellija valib soovitud toote(d), määrab iga toote koguse, toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse.

 

Kõik e-poes näidatud toodete hinnad ei näita käibemaksu, see on eraldi väljatoodud toote kirjelduse all. Tellitud toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

 

Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Rohepakendi võimalik tasuda Maksekeskuse lingi abil või pangaülekandega arve alusel. Tehingud arveldatakse eurodes. Tellija ja Rohepakendi vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on tellimuse kinnitanud ja Rohepakend on edastanud Tellijale tellimuse kinnituse. Tellimus jõustub Rohepakendi poolt Tellijale toote välja saatmisega.

 

 

 

Toodete kohaletoimetamine

Tellitud tooted toimetab Rohepakend Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile kas Itella SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadi kaudu.

 

Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav ka tellimuse vormistamisel.

 

Kohaletoimetamise hind sõltub ostukorvi lisatud toodete kaalust ja paki suurusest ning arvutatakse automaatselt.

 

Omniva pakiautomaadi saatekulu on vastavalt tellimuse kaalule 2,82€ / 3,59€ / 4,79€.

 

SmartPOSTi pakiautomaati saatekulu on vastavalt tellimuse kaalule 2,82€ / 3,62€ / 4,86€.

 

 

 

Toodete kohaletoimetamise aeg

Toode toimetatakse Tellijani üldjuhul 1-3 tööpäeva jooksul. Juhul kui kohaletoimetamisel esineb viivitusi, võetakse Tellijaga esimesel võimalusel ühendust.

 

SmartPOST:

 

Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte.

 

Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja/või e-posti aadressile. Saaja soovil on võimalik 7 päevast hoiutähtaega pikendada veel 7 päeva võrra, mis on saajale tasuta.

 

Omniva:

 

Peale teavitava SMS-i saamist saab Tellija sisestada SMS-iga saadud uksekoodi pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile ning võtta paki avanenud pakiautomaadi uksest.

Paki saabumisest teavitava SMS-i saatmise järel hoiustatakse saadetist pakiautomaadis 7 päeva.

 

 

 

Tarbija õigus tellimusest taganeda

Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus toodete tellimusest põhjust avaldamata taganeda alates tellimuse tegemisest kuni toodete kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul, kuid ainult juhul kui toode on avamata kujul. Tellimuse tühistamiseks tuleb Tellijal võtta Rohepakendiga ühendust telefonil +372 56612303 või saata vastavasisuline e-kiri aadressile info@erohepakend.ee.

 

Juhul kui Tarbija taganeb tellimusest, siis kohustub Tarbija tagastama kasutamata ning kahjustamata tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisoovi esitamisest. Tarbija peab tagastama tooted pakiautomaadi vahendusel.

 

SmartPOSTi pakiautomaadi vahendusel tellitud kauba tagastamine:

 

Saajal on võimalus internetipoest tellitud kaup pakiautomaadiga 14 päeva jooksul saatjale tagastada. Saadetise saab tagastada sama uksekoodiga, mis kättesaamisel, Eestis asuvatest SmartPOSTi pakiautomaatidest.

 

Omniva pakiautomaadi vahendusel tellitud kauba tagastamine:

 

Tellija tagastab tellitud kauba pakiautomaadi vahendusel Rohepakendi Omniva erakliendi tingimuste ja hinnakirja järgselt.

 

 

Mõlema tagastusviisi puhul kannab Tarbija tellimusest taganemisel toodete tagastamise kulud. Kui Tarbija kasutab tagastamiseks SmartPOSTi uksekoodi, siis sellisel viisil tagastatud tellimuse saatmiskulu tasaarveldatakse maha Tarbijale tagastatavast tellimuse summast.

 

Rohepakend tagastab Tarbijale tagastatud toodete eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu ulatuses, mis vastab Tellija poolt tasutud summale, kuid mitte rohkem kui soodsaim piirkonnas kohaletoimetamiseks valitud transpordiviisi hind. Juhul kui Tarbija tagastab tellitud tooted osaliselt, siis Rohepakend tagastab kohaletoimetamiskulud proportsionaalselt tellitud toodete arvuga. Rohepakend tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, kuid mitte varem kui 3 tööpäeva jooksul Tellija poolt tagastatud toodete kättesaamisest. Rohepakend  tagastab Tarbijale saatmise kulud täies ulatuses juhul kui taganemise põhjuseks on puudustega või vale toode.

 

Juhul, kui Tellija poolt tagastatud toode on kasutatud, siis on Rohepakendil õigus nõuda kahju hüvitamist toote müügihinna ulatuses. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

 

 

 

Tellija õigused

Tellijal on õigus tellida tooteid e-poes Rohepakendi poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel. Tellijale saadetav toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Rohepakendi poolt fikseeritud tingimustele.

 

Tootel puuduse olemasolu korral asendatakse toode sama tootega, välja arvatud juhul kui vastavat toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat toodet ei ole enam müügil, siis Tellija valikul toode asendatakse või müügileping lõpetatakse ja tagastatakse Tellijale toote maksumus. Tellijal on õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

 

 

 

Tellija kohustused

Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi,  kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.

 

Juhul, kui Tellija ja toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama andmed ka saaja kohta. Kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mittetäielikud, ei garanteeri Rohepakend toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Rohepakend Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

 

Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

 

 

 

Rohepakendi õigused

Rohepakendil on õigus muuta käesolevaid üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused internetikeskkonnas. Rohepakendil on õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja internetikeskkonnas. Rohepakendil on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.

 

 

 

Rohepakendi kohustused

Rohepakend kohustub Tellijani toimetama korrektsed ja komplektsed toote(d) ning vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid. Rohepakend kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama. Rohepakend kohustub välja vahetama toodete praakeksemplarid.

 

Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 või veebiaadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.

 

 

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti kella 9-17 telefonil +372 56612303 või kirjutage e-posti aadressil info@rohepakend.ee.

Liquid error: Could not find asset snippets/upsell-now.liquid